Ville dumpa liket til Risvik

Ei 19 år gammal kvinne, som forklarte seg i torturrettsaka i Stavanger onsdag, sa at dei vurderte å dumpa kroppen til Jonny Andre Risvik.

Dei skal ha diskutert om dei skulle dumpa han i ein likbil etter at dei fant han død.

Ifølge forklaringa hennar var det den eldste, ein 26 år gammal mann, som stod bak forslaget. Dei skal også ha vurdert å dumpa han på sjøen.

Det er sett av tre veker til rettssaka, der fem personar står tiltalte for å ha mishandla Risvik til døde.