Vil tape 1,8 milliarder i døgnet

Dersom det ikke blir en løsning på konflikten i oljebransjen innen midnatt, vil Norge tape 1, 8 milliarder kroner i døgnet.

Totals Elgin-plattform i Nordsjøen

Oljebedriftene er i gang med organisering av å hente de ansatte fra plattformene.

Foto: Total / Reuters

– Det betyr at all produksjon av olje og gass på norsk sokkel blir stengt ned, noe som betyr at Norge vil få tapte inntekter på 1, 8 milliarder kroner i døgnet, sier Eli Ane Nedreskår, informasjonssjef i Oljeindustriens Landsforening, OLF.

Dersom det ikke blir en løsning på konflikten mellom OLF og fagforbundene innen midnatt, og dersom myndighetene velger å ikke bryte inn, kan altså konsekvensene bli store.

Eli Ane Nedreskår, infosjef OLF

Eli Ane Nedreskår, infosjef i OLF, sier at streiken vil ramme i stor grad.

Foto: Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Senioroljeanalytiker Thina M. Saltvedt

Oljeanalytiker, Thina M. Saltvedt, mener at vi fort vil merke økte bensin- og dieselpriser.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

– Lockouten vil i stor grad ramme den tredje parten som er leverandørindustrien. Det vil bli permittering i stor skala både for dem som jobber på land og offshore. Det er vanskelig å gi et nøyaktig tall, men det er snakk om tusenvis som eventuelt blir satt på dagpenger midt i sommerferien, sier Nedreskår.

Vil merke at bensinprisene stiger

– Vi kan allerede se at prisene har steget og det er i utgangspunktet på grunn av streiken som har vært de siste ukene. Når oljeprisene stiger, så vil vi fort se at bensin- og dieselprisene stiger. Dersom lockouten blir gjennomført, vil ikke det ta lang tid før det merkes, sier Thina Margrethe Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea.


Hun forteller at dersom det ikke blir en enighet i konflikten kan situasjonen i verste fall bli at det blir tomt for bensin og diesel.

– Vi har nødlagere som vi kan ta av, men i verste fall, og om situasjonen blir langsiktig, er vi nødt til å se etter andre leverandører, sier Saltvedt.

I ferd med å organisere tømming av plattformene

Dersom lockouten gjennomføres, er det mange oljearbeidere som skal hjem fra plattformene. Nedreskår forteller at transporten av oljearbeiderne som befinner seg på plattformene nå, allerede er i ferd med og organiseres.

– Oljebedriftene er klare til å stenge ned. De er en samlet bransje som er enige i at det er nødvendig dersom ikke regjeringen bryter inn. Derfor arbeides det nå med lister i forhold til organisering av hjemreiser og sikkerhetsbemanning på plattformene. Når brønnene blir stengt ned, kan ikke alle bare forlate plattformene så det vil bli noen igjen, sier Nedreskår.

Norge er den nest største gasseksportøren i verden, noe som betyr at også det internasjonale markedet vil merke lockouten.

– Gassproduksjonen stopper opp, og Europa er i stor grad avhengig av gass fra Norge. Det er vanskelig å si hvor fort det blir kritisk, men vi ser allerede at konflikten har innvirkning på olje- og gassprisene, sier Nedreskår.

– Skramme på Norges rykte

Norge er en av verdens største oljeleverandører, og Saltvedt er redd for at ryktet konflikten sender ut til det internasjonale markedet vil ha betydning for den internasjonale leveransen.

– Norge har rykte for å være et politisk stabilt land, og en sikker og trygg leverandør. Vi bygger ikke opp under et slikt rykte slik som situasjonen er nå, vi lager nok en skramme på det gode ryktet. Jeg tror vi fort kan glemme at vi er viktige sett i internasjonal sammenheng, sier hun.

Saltvedt mener at konflikten i tillegg kommer på et uheldig tidspunkt.

– Dette er den delen av året hvor vi bruker mest olje og hvor etterspørselen er størst. Store leverandører har allerede skrudd opp sin produksjon og så skjer dette i tillegg. Vi leverer veldig fin olje og den er ikke lett å erstatte, spesielt ikke på så kort tid. Dersom lockouten blir gjennomført, og dersom den blir langsiktig, må vi begynne å spekulere i om internasjonale energibyrå bør slippe noen av nødlagrene, sier hun.

Arbeidsdepartementet opplyser til NRK at de følger situasjonen på vanlig måte.