Vil likevel støtte voldtektsmottak

Helse Stavanger vil likevel vurdere støtte til voldtektsmottaket.

Illustrasjonsbilde - på voldtektsmottak
Foto: NRK

Det vakte voldsomme reaksjoner hos flere lokalpolitikere da det ble kjent at styret i Helse Stavanger foreslo å kutte støtten til voldtektsmottaket på Universitetssjukehuset i Stavanger.

Administrasjon og styret i Helse Stavanger ønsket å kutte støtten på 250.000 kroner fordi drift av voldtektsmottak er å regne som en kommunal oppgave.

Men nå åpner styreleder Oddbjørg Starrfelt for å snu i saken.

-Det viser seg at andre sykehus er med på å finansiere voldtektsmottak i andre deler av landet.

Derfor vil styret nå ta saken opp til ny behandling, men Starrfelt kan ikke love at styret snur.

Men mye tyder på at styremøtet i slutten av april gjør akkurat det.