NRK Meny

VIL IKKE RIVE AV HERMETIKKFABRIKK:

Fylkesutvalget i Rogaland vedtok tirsdag å fremme innsigelse mot rivingen av den tidligere hermetikkfabrikken «The Viking Sardine Factory» i Stavanger. Forslaget ble vedtatt mot stemmene til Fremskrittspartiet. I vedtaket heter det at bakgrunnen er bygningens verneverdi og betydning for områdets historiske identitet.