Vil ikke behandle innsidesak

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg har besluttet ikke å behandle dommen mot Acta-gründer Fred A. Ingebrigtsen, skriver Aftenbladet. Ingebrigtsen ble dømt til ni års fengsel både i Stavanger tingrett og i Gulating lagmannsrett for innsidehandel. Også Høyesteretts ankeutvalg avviste å behandle anken fra Ingebrigtsen.