Hopp til innhold

Vil få ned sykefraværet

Stavanger kommune skal bruke tre millioner kroner for å få ned sykefraværet på sykehjemmene. Kommunen vil ansatte assistenter, som skal avlaste fagpersonellet. Dette skal føre til mindre press og mindre sykefraværer.