Hopp til innhold

Vi styrer mot nytt overskudd av lammekjøtt

Lammelageret har begynt å øke igjen, men fremdeles får bønder støtte til å bygge nye sauefjøs. Stortingsflertallet reagerer på at landbruksministeren ikke ikke gjør mer for å hindre overproduksjonen.

Lammelår

Da 2016 blei til 2017 la over 3000 tonn saue- og lammekjøtt på Norturas reguleringslager. I løpet av året blei lageret tømt, men nå ser det ut til å øke igjen.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Siden 2015 har investeringsstøtta til 375 bønder ført til en dobling i sauetalla hos disse. Overproduksjonen av sau og lam har gitt store priskutt. Likevel avviste landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) i Nationen denne uken å bremse støtten til sauefjøs, noe flere partier reagerer på.

Ved årsskiftet lå til sammen over 3000 tonn saue- og lammekjøtt på Norturas reguleringslager. Bøndene og bransjen frykta at lageret skulle øke i løpet av 2017, men i løpet av vinteren, våren og sommeren blei en stor del av kjøttet solgt.

I august kunne Nortura konstatere at lageret var tømt. Delvis på grunn av store kutt i bøndenes fortjeneste.

Lageret tømt – men har vokst igjen

Siden da har årets sauer blitt henta ned fra fjellet og slakta, og lageret har igjen vokst. Ifølge Nationen er det venta at lageret til nyttår vil være nesten like stort som det var sist årsskifte.

Samtidig har bønder som vil starte opp med sau, fortsatt å få investeringsstøtte fra Innovasjon Norge. Det har blitt nesten 36.000 flere sauer i Norge siden 2015, og de produserer 1100 tonn mer per år, ifølge Nationen.

Tidligere denne uka sa Jon Georg Dale til Nationen at de vil opprettholde tilskuddsordninga.

– Det skal være mulig for bønder å få støtte til å fornye driftsapparatet. Mange har behov for modernisering og nybygg. Det er viktig ved generasjonsskifte. Det er en viss overproduksjon akkurat nå, men bøndene er kapable til å ta sjølstendige valg, sa Dale.

Geir Pollestad

Geir Pollestad (Sp).

Foto: Anders Fehn / NRK
Steinar Reiten

Steinar Reiten (KrF).

Foto: Aleksander Båtnes / NRK
Terje Aasland

Terje Aasland (Ap).

Foto: Anne Lognvik / NRK

Det møter han nå motbør for.

– De gangene det har gått skikkelig dårlig for norsk landbruk, har det vært situasjoner med overproduksjon. Vi er i ferd med å kjøre oss skikkelig fast, og det tror jeg Dale ønsker, sier leder av næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp), til avisen.

– Velger å bare kjøre på

Næringspolitisk talsperson Steinar Reiten i KrF er enig.

– Når han velger å bare kjøre på, så kan det virke som et bevisst grep for å sette markedsreguleringa under press. Det reagerer vi sterkt på, sier Reiten.

Næringspolitisk talsperson Terje Aasland i Ap mener Dale må vri virkemidlene slik de tilpasses markedsutviklingene framover.

– Her har Dale en beklagelig tilbakelent holdning, hvor han bagatelliserer og fraskriver seg ansvaret.

Også næringspolitisk talsperson Torgeir Knag Fylkesnes i SV reagerer, og frykter dette vil føre til en overproduksjon som bare øker.

Flere nyheter fra Rogaland