Hopp til innhold

Vil gjenåpne Ålgårdbanen

Ålgårdbanen vil kunne avlaste boligkonsentrasjonen i Stavanger og Sandnes, sier førstekandidat for Rogaland Venstre, Iselin Nybø.

Iselin Nybø (V)

– Jernbane er viktig for å håndtere den framtidige trafikkveksten i Sør-Rogaland, sier førstekandidat for Rogaland Venstre, Iselin Nybø.

Foto: Mari Halvorsen

Venstre prioriterer en gjenåpning av Ålgårdbanen i sin alternative transportplan, det kom frem under Venstres landsstyremøte i helga.

Forrige uke fremmet Kjartan Alexander Lunde leder i Rogaland Venstre, en interpellasjon i Fylkestinget om Ålgårdbanen, og nå får partiet debatten inn på Stortinget. Planen skal behandles i Stortinget på tirsdag den kommende uken.

– Dette grepet viser at et nytt flertall på Stortinget vil føre en mer offensiv politikk med satsing på baner og kollektivinfrastruktur, sier Lunde.

Det er nemlig ikke bare gjenåpning av Ålgårdbanen som blir løftet frem i Venstre sin transportplan, også bybane på Nord-Jæren, bypakke til Haugalandet, og dobbeltspor fra Stavanger til Egersund er prioritert.

Setter av 25 milliarder kroner mer
Kjartan Alexander Lunde

– En gjenåpning av Ålgårdbanen er en riktig prioritering for folk, næringslivet og miljøet, sier Kjartan Alexander Lunde, leder i Rogaland Venstre

Foto: Mari Halvorsen

Regjeringen har lovet dobbeltspor til Egersund, men det ble ikke satt av penger til dette i Nasjonal Transportplan (NTP), frem til 2023. Venstre legger inn 200 millioner kroner til den første perioden, i sin alternative plan.

– Vi trenger store investeringer for å sørge for gode transportløsninger de neste årene. Venstre vil sørge for at langsiktige og miljøvennlige løsninger for folk, og næringsliv blir prioritert høyest, sier førstekandidat for Rogaland Venstre, Iselin Nybø.

Venstre har satt av 25 milliarder kroner mer på transport de neste ti årene enn hva den rødgrønne regjeringen har gjort sin NTP. Nybø er svært fornøyd:

– Ålgårdbanen vil kunne avlaste boligkonsentrasjonen i Stavanger og Sandnes. Sammen med bybane og dobbeltspor til Egersund vil dette være viktig for å sikre et framtidsrettet kollektivtilbud i ett av landets mest befolkningstette områder.

Ålgårdbanen er på 11,9 kilometer, og går mellom Ganddal og Ålgård. Det siste persontoget gikk i 1955, mens det siste godstoget på banen gikk i 1988.