VEI STENGT GRUNNET TRAFIKKULYKKE:

Torvastadvegen om lag 200 meter sør for Hauskevågvegen på Karmøy, vil bli stengt i en lengre periode på grunn av trafikkulykken.