VEGEN OPEN I EGERSUND:

Det var i samband med bygginga av ny gangbru parallelt med jernbanebrua vegen raste ut i Egersund. Det er nå sett opp ein markør slik at folk ikkje skal køyra ned i søkket i vegbana.

Jernbanebrua Egersund
Foto: Øystein Ellingsen