63 mill. under i 2014 – millionoverskudd i 2015

Overskuddet for Haugesund kommune var 35 millioner kroner i fjor. Resultatet er opp mot 100 millioner kroner bedre enn året før.

Smedasundet

Underskudd er snudd til overskudd i Haugesund kommune. Sparing og effektivisering er blant årsakene, ifølge rådmannen.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Haugesund kommunes foreløpige regnskap for fjoråret et driftsresultat på 48 millioner kroner og et overskudd på 35 millioner, melder kommunen på hjemmesidene sine. De gode nyhetene blei presentert på en pressekonferanse fredag.

Den økonomiske situasjonen for kommunen er dermed betraktelig bedre enn den var etter 2014. Det året viste regnskapet 63 millioner kroner i underskudd.

Har spart penger og fått penger

De foreløpige driftsregnskapet viser et overskudd på 35 millioner kroner, etter at 25 millioner kroner er brukt til å nedbetale tidligere underskudd. Dette betyr at overskuddet egentlig, ifølge rådmannen, var hele 60 millioner.

Årsakene er i hovedsak disse, ifølge administrasjonen:

  • Driften i enhetene er betydelig bedre enn budsjettert.
  • Innsparings- og effektiviseringstiltak de siste åra har gitt resultater.
  • Engangsinntekter fra renter i 2014.
  • Høyere tilskudd til mottak av flyktninger og ressurskrevende tjenester.
  • Akkumulert gjeld og disponering av overskudd.

Stort underskudd i 2014

Underskuddet på 63,3 millioner kroner i 2014 skyldes svakere skatteinngang, lavere rammetilskudd, mindre renteinntekter og høyere pensjonsutgifter enn forutsatt.

I april lå kommunen allerede ti millioner kroner bak budsjettet, og da det nye bystyret tok over høsten 2015, var de tidlig klare på at det var nødvendig med store kutt.