Ulovlig tvang mot elever

Elever ved Grannes ressursenter i Sola blir utsatt for ulovlig tvang og makt. Det viser en foreløpig tilsynsrapport fra fylkesmannen i Rogaland, skriver Solabladet. Senteret er et skoletilbud til elever med spesielle behov. Den ulovlige tvangen er rutinemessig brukt, og må anses som krenkende for elevene, heter det i fylkesmannens rapport. Rektor ved ressursenteret sier til Solabladet at de nå jobber med å endre rutinene.