Hopp til innhold

Unge sliter mer psykisk etter pandemien – ny rapport foreslår å gjøre systemet enklere

Et nytt forslag kan korte ned ventetiden for behandling innen psykisk helse. Det kan bety spesielt mye for barn og unge, som har et stadig økt behov for hjelp etter pandemien.

Barnetegning

ØKNING: Etter to år med pandemi er det meldt om flere ungdommer med skolevegring, selvskading og rus, samt økning i henvisninger med spørsmål om ADHD.

Illustrasjon: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Flere hundre tusen nordmenn sliter psykisk som følge av pandemien, og nå har Ukom presentert en ny rapport der de har sett på hvordan pandemien har påvirket det psykiske helsetilbudet til barn og unge.

«Pandemien setter et forstørrelsesglass på eksisterende sårbarheter i systemet» heter det i konklusjonen.

I rapporten ligger det et forslag som kan bedre ventetiden, nemlig å fjerne dagens tonivåsystem.

I dag må en henvende seg fra den ene til den andre instansen, for eksempel fra fastlegen til spesialisthelsetjenesten.

Så må en vente på svar fra et system som kanskje i neste omgang finner ut at den beste hjelpen kommer fra kommunen likevel.

– Disse overgangene fører ofte til at barn og unge mister troen og faller igjennom, sier Pål Iden, direktør i Ukom.

Pål Iden er direktør i statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom)

UKOM: Pål Iden er direktør i statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom)

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Ukom foreslår nå at kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten heller skal møte pasienten sammen. Da kan de med en gang finne ut hvilken hjelp som vil være den beste.

Det vil korte ned ventetiden for behandling.

– Skal vi klare å håndtere det trykket som er i dag, må en jobbe på nye måter som kan gi en raskere, tryggere og bedre faglig løsning. Vi tror dette kan være en modell som kan gi noen løsninger, i alle fall på disse overgangene som kan svikte, sier Iden.

Jobber med en mer sømløs helsetjeneste

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), sier at rapporten bekrefter en trend de har sett.

– Jeg er bekymret at er en økning av barn og unge som sliter psykisk, og at det er barn som ikke opplever at de får den hjelpen de trenger.

Ingvild Kjerkol

Helseminister, Ingvild Kjerkol (Ap).

Foto: Morten Andersen / NRK

Forslaget om å fjerne tonivåsystemet noe som regjeringen kommer til å satse på de neste årene.

– Det er viktig at ungdommer som trenger hjelp opplever én sømløs helsetjeneste. Slik at de slipper å forholde seg til ulike nivåer, sier Kjerkol og fortsetter:

– Så det er noe vi tar med oss. Vi kommer til å jobbe med samhandling i årene som kommer. Man skal ha ett pasientforløp uavhengig av hvor man får hjelp.

Spesielt viktig for barn og unge

Rapporten viser at barn og unge sliter mer psykisk etter pandemien.

Lavterskeltilbudene opplever også fremdeles vekst i antallet henvendelser, både i individuelle samtaler og chattetjenester.

– Rapporten stemmer veldig godt med det vi opplever, og var dessverre ikke overraskende. Vi ser en økning, blant annet i konflikter i hjemmet, rus, spiseforstyrrelser og selvskading. Også er det spesielt mye ensomhet, sier Martin Nordbø, lokallagsleder i Mental Helse Ungdom Nord-Jæren.

Martin Nordbø er leiar i Mental helse ungdom Nord-Jæren

OPPFORDRING: Martin Nordbø, leder i Mental Helse Ungdom Nord-Jæren, oppfordrer myndighetene til å styrke sykehusene og psykiatrien betraktelig.

Foto: Erik Waage / NRK

Dette trenger vi nå

Det økte presset på de psykiske helsetjenestene for barn og unge vil ikke være over selv om samfunnet går tilbake til normalen, ifølge rapporten.

Iden mener likevel pandemien kan ha gitt gode erfaringer, som en kan dra nytte av fremover.

– Nærmest over natten bygde en nye modeller som gjorde at kommune- og spesialisthelsetjenesten jobba side om side, i stedet for å henvise til hverandre. Det finnes mye ressurser i systemet, og hvis en samlet klarer å ta disse i bruk på rett tid når behovet er der, kan en løse mer enn en gjør i dag, sier han.

Martin Nordbø oppfordrer nå myndighetene til å styrke sykehusene og psykiatrien betraktelig.

– Vi trenger ikke kortsiktige koronamidler. Vi trenger en langvarig løsning og en skikkelig endring i helsesektoren der vi bygger ut i stedet for å spare, sier Nordbø.

Rapporten kan leses i sin helhet her: «To år med pandemi - status for det psykiske helsetilbudet for barn og unge».