Hopp til innhold

20.000 liter glykol lekket ut ved populær badestrand

Avinor hadde hell i uhell da en pumpe på Stavanger lufthavn førte til utslipp av 20.000 liter glykol ved en av landets mest kjente strender. – Det er alvorlig, slår likevel fylkesmiljøvernsjefen fast.

Bekken fra Stavanger lufthavn til Solastranden

25.000 liter glykol lekket ut fra flyplassen. 5000 liter ble hentet opp, ifølge Avinor, men resten forsvant ut i havet på Solastranden gjennom denne bekken.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Væsken som brukes ved fjerning av is fra fly inneholder glykol.

– Det ser ut til at en pumpe på avisingsplattformen til Widerøe Ground Handling startet midt på natten og pumpet glykoltankene nærmest tomme, opplyser Ingvald Erga, fagansvarlig for ytre miljø i Avinor.

Uhellet skjedde natt til 14. januar.

Avinor har utslippstillatelse for glykol og baneavisingsvæske til Solavika, men på langt lavere nivåer enn dette.

Nå har de brukt opp utslippskvoten for hele 2019.

Ingvald Erga

Ingvald Erga, Avinor.

Foto: Erik Waage / NRK

– Nå er ikke glykol farlig for miljøet i den forstand, men det er tungt nedbrytbart. Veldig mye oksygen går med i prosessen, nærmere bestemt 140.000 liter vann for hver liter glykol som skal brytes ned. Hvis dette hadde gått ut i en lakseelv kunne man risikert at alt oksygenet i den elven hadde blitt brukt opp, sier han.

Erga sier at Avinor hadde været på sin side, noe han mener dempet konsekvensene av utslippet.

– Hele den helgen var det sterk pålandsvind, nærmest storm, med kraftige bølger og mye omrøring i vannet. I tillegg er det mer oksygeninnhold i vannet vinterstid ved lave temperaturer.

Fikk pålegg

Avinor varslet fylkesmannen og Kystverket. Sistnevnte har gitt Avinor pålegg om å kartlegge miljøkonsekvensene av utslippet.

– Vi ønsker at de skal finne ut om hendelsen har hatt noen effekt på miljøet, sier seniorrådgiver i Kystverket, Ingrid Lauvrak.

Det er nå gjort en oksygenkartlegging av hele området, og Avinor venter på en rapport fra Norconsult.

Bekken ved Stavanger lufthavn
Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Slik vi har tolket de foreløpige målingene, så virker ikke området å ha blitt påvirket. Men det er ubehagelig fordi bekken lenge har luktet råtten løk, forteller Erga i Avinor.

Ifølge han har Avinor gjort tunge risikovurderinger på alt som har med tankanlegg og særlig avising å gjøre.

– Vi hadde ikke fantasi til å kunne tenke oss at dette skulle skje. Det kan ha vært fuktighet som kom inn i en bryter, men normalt skal sikringen gå i slike tilfeller.

– Alvorlig

May Britt Jensen, fylkesmiljøvernsjef, karakteriserer utslippet som stort og alvorlig.

May Britt Jensen

May Britt Jensen, fylkesmiljøvernsjef i Rogaland.

– Vi har fulgt opp med tilsyn, og jobber nå med en rapport hvor vi vil komme tilbake til hvordan dette kan ha påvirket miljøet.

Hun vet foreløpig ikke hvilke konsekvenser dette kan få for utslippstillatelsen til Avinor for resten av året.

«Basert på utslippsmengde og egenskapene til stoffet, må det forventes at organismer både i vannmassene og i sedimentene i influensområdet kan ha blitt, eller kan bli, påvirket», heter det i et brev fra Kystverkets beredskapssenter til Avinor.