Hopp til innhold

Uenighet om millionregning for fosterbarn

For to år siden sa de ja til å ta seg av en liten gutt med funksjonshemning. Nå må huset tilrettelegges bedre for gutten som vokser til, men foreldrene får ikke hjelpen de trenger.

Fosterfamilie med multihandikappa barn

Fosterforeldre og fire søsken håper nå på en løsning, slik at minstemann ikke må flytte fra dem.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Vi har lyst at han skal vokse opp her hos oss, men huset må tilrettelegges for hans behov. Det er ikke klare retningslinjer for hvem som skal betale for utbygginga, sier fostermor Anna Borghild Ljostveit Reiersen.

Familien har på oppdrag av det kommunale barnevernet, tatt jobben med å forsørge den to år gamle gutten som er multifunksjonshemmet. Fra før av hadde ekteparet fire biologiske barn.

– Alternativet hans er jo en barnebolig, en institusjon, men da vil han ikke få det familielivet han har her hos oss.

Fosterfamilie
Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Ikke tydelig regelverk

Foreldrene mener dagens regelverk er svært utydelig, og opplever at de blir en kasteball i systemet. Barnet er både omfattet av barnevernslov og helselov, men de finner ikke klare svar på hva som skal gjøres for familier i samme situasjon som dem.

Barnevernet i kommunen som har plassert gutten, har det overordna ansvaret for barnet. De har følgende svar på problemstillingen:

– Det finnes per i dag ikke et tydelig regelverk som sier at kommunen som har plassert barnet, skal betale for utbygging. Fosterbarnet ternger en bedre tilrettelagt bolig, og vi leter etter løsninger. Saken er ikke ferdigbehandla, sier konstituert leder i kommunen på Vestlandet.

Risikerer å miste barnet

Jens Petter Gitlesen

Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk forbund for utviklingshemmede.

Foto: Finn Ståle Felberg

Det finnes ingen oversikt på hvor mange funksjonshemma barn som er plassert i fosterhjem her i landet. Heller ikke hvordan de ulike kommunene løser utfordringer med blant annet utbygging.

Norsk forbund for utviklingshemmende (NFU) mener det er for mange instanser som behandler saken, og dermed blir det krøll.

– Det er mange gode støtteordninger, men problemet er at regelverket ikke er utforma for multihandikappa barn i fosterhjem, sier Jens Petter Gitlesen i NFU.

Familien i Rogaland risikrerer å miste fosterbarnet sitt, dersom det ikke blir enighet om utbygginga. Gutten trenger soverom i første etasje, med bad i nærheten.

– Vi er klar over at et fosterbarn kan bli flytta, men dersom han må reise fra oss for at det blir for kostbart å legge til rette for ham i huset vårt... Det er bare vondt, sier fostermoren.

– Ingen vil forsvare dagens situasjon

Unni Nygaard, Bufdir

Unni Nygaard i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

Foto: NRK

Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) mener regelverket er tydelig. På generelt grunnlag opplyser de at kommunene barnet er plassert fra og flytta til, må bli enige om en løsning.

– Det er barnets beste som skal være rådende for løsningene som kommunene sammen finner utav. Det skal være retningsgivende i disse sakene, sier seksjonssjef for fosterhjem i Bufdir, Unni Nygaard.

Norsk forbund for utviklingshemmende mener dagens ordning svekker rettssikkerheten til fosterbarn, og ber politikerne finne bedre løsninger.

– Det virker som om denne gruppa er glemt, og at dagens system ikke er gjennomtenkt. Jeg er sikker på at det ikke er noen politikere som ville forsvare dagens situasjon, sier Gitlesen.