Hopp til innhold

Tyskerne svikter norske hytter

Mens tyske fritidsfiskere blir borte, øker strømmen av danske skiturister.

Hytter ved sjøen

Tyske turister svikter hytteutleierne på kysten av Sørlandet og Vestlandet.

Foto: NRK

I 2008 sto tyskere for vel 413 000 overnattinger på norske hytter, fjor ble tallet redusert til 340 000 overnattinger. Det er en nedgang på nesten 18 prosent.

Svikten i den tyske turiststrømmen går sterkest utover Agderfylkene, Rogaland og Hordaland. I disse fire fylkene "forsvant" nesten 50 000 tyske hytteovernattinger fra 2008 til 2009.

Seks av ti tyske hytteturister bor langs kysten fra Agder til Hordaland.

Vinnere på feriemarkedet

Sviktet av nabolandene

Danskene kommer til unnsetning

Mens tyskerne forsvinner, kommer det flere hytteturister fra Sverige, Danmark og Finland til Norge. Tilsammen sto de nordiske naboene for en økning på 35 000 hytteovernattinger i Norge fra 2008 til 2009.

Det er særlig danskene som har oppdaget norske hytter de siste årene. I fjor sto danskene for hele 243 000 overnattinger.

I mortsetning til tyskerne som fisker langs kysten av sørvestlandet, reiser danskene til Norge for å stå på ski. De store flertallet av dem leier hytter i Hedmark og Buskerud, rundt skisentre som Trysil og Geilo.

Hedmark alene hadde 20 000 flere danske hytteovernattinger i fjor enn året før.

Nordmenn trekker fra fjellet til kysten

Et skår i gleden for Hedmark er at fylket mistet nesten 15 000 norske hytteovernattinger det siste året.

Hordaland, Rogaland og Telemark noterte derimot en økning i den innenlandske turiststrømmen fra 2008 til 2009.

Nordmenn stor for rundt hver fjerde hytteovernattiong i hjemlandet i 2009.