Tvangsavvikler dyreholdet til bonden for andre gang

I dag var Mattilsynet hos bonden Kristen Birkemo for å avvikle alt av dyrehold. Det er ikke første gang. I 2014 mistet han nemlig retten til å drive med dyrehold.

Kristen Birkemo

Fjøset til Kristen Birkemo står nå tomt, mesteparten av dyrene er kjørt vekk for å bli avlivet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Solabonden Kristen Birkemo står og ser utover melkebåsene i fjøset der det tidligere stod over 40 melkekyr. Nå er det tomt.

– Nå var det veldig tomt her, det er helt merkelig, kommenterer han.

Tidligere dagen kom Mattilsynet og tvangsavviklet dyreholdet på gården.

I alt ble 125 storfe fraktet vekk for å avlives. Noen ble avlivet på stedet, for så å bli fraktet vekk senere.

Kristen Birkemo

For andre gang har Mattilsynet hentet dyrene på gården til Kristen Birkemo.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er helt tragisk at de bare dukker opp slik. Vi visste ingen verdens ting, så står plutselig Mattilsynet og politiet der. Det er rene tyveriet, sier Birkemo.

I 2014 fikk Birkemo aktivitetsforbud, og kunne dermed ikke drive med dyrehold. Og i 2018 avviklet Mattilsynet dyreholdet på gården. De mente han hadde stelt dårlig med dyrene, og at det var bedre at de ble avlivet, enn at de ble tatt vare på av ham.

Nå er han også anmeldt for brudd på denne aktivitetsplikten.

– Det er ikke jeg som eier dyrene. De er eid av barna mine. Jeg har ikke drevet med dyrehold siden 2013, sier Birkemo.

– Vi fant forhold som ikke var bra

Mattilsynet begrunner avviklingen med at Birkemo har brutt aktivitetsforbudet.

– Bonden står som eier i foretaket som eier virksomheten, og vi har observasjoner og fakta på at han driver dyrehold. Og han har et forbud mot å eie og drive med dyrehold, sier Lise Petterson, regiondirektør i Mattilsynet Sør-Vest.

Aktivitetsforbudet har blitt prøvd i både tingretten og lagmannsretten. Begge instansene konkluderte med at forbudet var gyldig.

Lise Petterson, regiondirektør i Mattilsynet Sør-Vest

Lise Petterson, regiondirektør i Mattilsynet Sør-Vest, sier de har fakta som sier at Birkemo fortsatt driver med dyrehold.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Mattilsynet har flere ganger hatt tilsyn på gården til Birkemo. Det siste tilsynet var nå i juli. Under dette tilsynet fant de forhold som de også bruker for begrunne avviklingen.

– Da fant vi forhold som ikke var bra, sier Petterson.

Petterson kan ikke utdype hvor alvorlige forholdene har vært, og sier at hovedgrunnen til avviklingen er bruddet på aktivitetsforbudet.

Eier ingen av aksjene i selskapet

Gården driftes av selskapet Liva AS, som Birkemo eide mesteparten av aksjene i inntil 10. juli i år.

Da ble alle aksjer overført til Birkemos barn, som nå eier 25 prosent hver. Birkemo står fortsatt oppført som daglig leder, men eier ingen aksjer selv.

Birkemo har vist aksjeeierboken til NRK der det står at han ikke lenger eier noen aksjer i selskapet.

Grunnen til at aksjene ble overført til barna, var at han ble varslet av Mattilsynet om at han ikke kunne eie aksjer i selskapet som eide dyrene.

Birkemo nekter for at han driver med dyrehold, og mener Mattilsynets beskrivelse av ham som dyreeier, er merkelig.

– Han har ikke lov til å eie dyr. Selskapet som eier dyrene, står i bondens navn, men uavhengig av det så skal han ikke drive dyrehold. Det har vi observasjoner på at han gjør, sier Petterson.

Nå sier Birkemo at han vil ta dette videre til retten for å få det prøvd.

– Ja, vi blir jo nesten nødt til det, sier han.