TV-sendinga direkte

Her kan du sjå TV-sendinga til NRK Roagaland.