Trygg Trafikk vil ha strengere ATV-krav

Etter 90 registrerte ATV-ulykker de siste to årene etterlyser Trygg Trafikk mer opplæring, klare regler og påbud om hjelm og veltebøyler på firhjulinger.

Joakim Espeland med ATV

Joakim Espeland og klassekameratene på Øksnevad videregående skole bruker ATV som skoleskyss. De kjører den med traktorlappen.

Foto: Pia Hetland / NRK

De siste to årene er det registrert 90 ATV-ulykker i trafikken på landsbasis. Fem døde og 21 alvorlig eller meget alvorlig skadd, ifølge Statens vegvesen, som også regner med mørketall – ulykker som har skjedd på private områder, utenfor allfarvei.

Ingrid Lea Mæland

Ingrid Lea Mæland, leder i Trygg Trafikk Rogaland.

Foto: Pia Hetland / NRK

– Tallene er urovekkende, og vi må kjapt vurdere flere tiltak så vi kan unngå en videre økning i ATV-ulykker, sier Ingrid Lea Mæland, leder i Trygg Trafikk Rogaland.

To av dødsulykkene i 2016 skjedde i hennes nedslagsfelt. En 60-åring omkom da ATV-en han kjørte traff et gjerde på Brusand i juli. I september veltet en ATV med henger i Sirdal, og føreren på 77 døde.

Vil ha teori, hjelm og veltebøyler

Per i dag kan ATV defineres og registreres som blant annet traktor, arbeidstøy, leketøy, sportsgren, moped og motorsykkel. Kjært barn har med andre ord mange navn, og det finnes heller ikke klare regler og krav som gjelder for ATV.

Blant annet er det bare påbud om hjelm på kjøretøyet dersom det er registrert som moped eller motorsykkel. Dette vil Mæland gjør noe med, samt få på plass strengere retningslinjer, som hun mener kan være med på å redusere antall trafikkulykker med firhjuling.

ATV

Firhjulingene preger parkeringsplassen utenfor Øksnevad videregående på Jæren.

Foto: Pia Hetland / NRK

– Vi må få på plass praktisk og teoretisk opplæring, kreve bruk av hjelm og veltebøyler på ATV-ene.

Kjører ATV til skolen

For ungdommene på Øksnevad videregående skole på Klepp i Rogaland har ATV blitt et kjekt alternativ for dem som har traktor- eller mopedlappen. Firhjulingene står på rekke og rad på skolens parkeringsplass.

Sonde Rødland og Joakim Espeland

Sondre Rødland og Joakim Espeland kjører ATV til skolen hver dag.

Foto: Pia Hetland / NRK

– De bruker mindre drivstoff, og har billigere service. De er heller ikke skumle. Vi har jo lappen, vet hvordan vi skal kjøre og får instruks av forhandleren, sier Sondre Rødland.

Han har kjørt ATV siden han tok traktorlappen da han ble 16 år.

Også Joakim Espeland kjører ATV til skolen.

– Jeg har lært meg det hjemme. Jeg bruker det som fremkomstmiddel, og som kos, sier han.

Men Ingrid Lea Mæland i Trygg Trafikk er ikke overbevist.

– Ungdommer, unge sjåfører har ikke så mye erfaring i trafikken, og det trengs for å unngå ulykker. Det er stor forskjell på å kjøre ATV om man er en 16-åring med traktor- eller mopedlappen. De må forstå at det ikke er et leketøy, sier hun.

Sonde Rødland

Sondre Rødland har kjørt ATV siden han tok traktorlappen da han ble 16 år.

Foto: Pia Hetland / NRK