– Vi er langt unna en moderne infrastruktur

Overbelastet veinett, lite gods til sjøs, for lite penger til jernbane og en stappfull flyplass. Det er oppsummeringen etter dagens møte om logistikk- og transportutfordringer i Rogaland.

Jon Georg Dale

Statssekretær Jon Georg Dale ser store utfordringer i Rogaland, men er forsiktig med lovnadene om store pengebeløp.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det er betydelige utfordringer i denne regionen, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Jon Georg Dale (Frp).

I dag var han og andre representanter fra transportnæringen invitert til NHOs logistikk- og transportforum. Et møte for å diskutere framtidsutsikter og status for logistikk- og transportnæringen i Rogaland.

Møtet avdekket store utfordringer for alle transportnæringene. Etterslepet i infrastrukturen er for stort, mener Dale.

– Noe må gjøres. Vi er langt unna en moderne infrastruktur. Ikke bare her i Rogaland, men også ellers i landet, sier statssekretæren.

– Vi må tørre

Dale innledet møtet med å snakke om hvor viktig et velfungerende transport- og logistikksystem er for et fungerende næringsliv. Da er det viktig å våge å satse på prosjektene, mener Dale.

– Vi har fire hovedutfordringer i dag. Vi er ikke langsiktige nok, vi bruker for lang tid på planlegging, når vi bygger så fullfører vi ikke hele strekninger, og det er ingen samordningen mellom sektorene, sa Dale til forsamlingen.

Dette vil han og den blåblå regjeringen nå gjøre noe med.

– For å lykkes i transportindustrien trenger vi opprettholdelse og tilrettelegging. Vi må gjøre det mulig for transportnæringen å gjøre jobben sin, sier Dale.

NHO logistikk og transport region Rogaland hadde i dag møte om logistikk- og transportutfordringer i regionen.

Mer gods på sjø

Et av forslagene er en gjenganger. Regjeringen ønsker å få mer gods fra vei over på sjø. Et forslag som regjeringer i flere tiår har foreslått, men som ennå ikke har blitt satt ut i live.

– Dersom prognosene ikke slår feil, vil vi i 2043 frakte like mye gods via sjøveien som vi gjør i dag. Dette skjer samtidig som at godstrafikk på vei vil stige, sier daglig leder i Maritimt Forum, Fride Solbakken.

Så tidlig som i fjor sommer sa Helga Pedersen (Ap) at mer gods måtte fraktes via sjøveien. Dale er enig, for på slitte, norske veier, trenger vi ikke mer tungtrafikk.

– Vi har nå flyttet kystavdelinga fra Fiskeridepartementet til Samferdselsdepartementet. Nå sitter vi rundt samme bord og ser sammenhengen mellom det som skjer på sjøen og på veien. Det vil gi oss en fordel ingen annen regjering har hatt, sier han.

Fride Solbakken

Daglig leder i Maritimt Forum, Fride Solbakken, tror denne regjeringen kan få til noe ingen har fått til tidligere: Færre lastebiler på veiene, mer trafikk til sjøs.

Foto: Håvard Tanche-Larsen Knutsen / NRK

Et lite steg i riktig retning er tatt allerede, mener Solbakken. 10. februar ble det kjent at Fjord Line skulle få lov til å frakte vogntog mellom Stavanger og Bergen.

Solbakken tror den blåblå regjeringen kan bidra til økt godstrafikk til sjøs.

– Nå har vi en regjering som har veldig sterke ambisjoner om å få det til. Derfor ser det lysere ut enn på lenge, sier Solbakken.

Stappfull flyplass

Morten Wathne fra Stavanger lufthavn, møtte også opp for å snakke om utfordringene på lufthavnen.

Fra 2010 til 2013 har utenlandstrafikken økt med 47 prosent. Bagasjekapasiteten er sprengt, og passasjerveksten er så stor at den ikke samsvarer med kapasiteten til flyplassen er laget for.

– Til tider har det vært så mye trafikk at vi har hatt skolekorps som hjelper oss med bagasjehåndteringen, sier Wathne.

Vanskelig med enkeltspor

I løpet av et år frakter togene fra terminalen på Ganddal gods tilsvarende 10.282 lastebillass. Tallet kunne vært mye høyere.

Daglig leder ved Ganddal Terminaldrift, Kjell S. Hauge har dobbeltspor fra Sandnes til Egersund øverst på ønskelista.

– Vi ønsker lengre og større tog, samt hyppigere avganger. Med enkeltspor er dette vanskelig, sa Hauge til de frammøtte.

Han forteller at dersom et godstog kommer fem minutter for sent til Egersund, kan det risikere å måtte vente i en hel time på grunn av møtende tog.

Harald Minge

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge.

Foto: Anders Fehn / NRK

Heldigvis for Hauge kan det være en løsning i sikte. Administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge, sier at «prosjekt dobbeltspor» har gitt resultater.

– Ordførere i alle kommunene langs Jærbanen ønsker et dobbeltspor. Vi har kjempet hardt og lenge, og det kan se ut til at det blir en mulig utbygging i 2019, sier Minge.

Øverst på ønskelista hans står gjenåpningen av Forus stasjon, samt videre forbindelse vestover inn mot Forus og Sola flyplass.

– Forus vil vokse og vokse. Vi må løse utfordringen med å få folk til og fra jobb på en effektiv måte, sier Minge.

Må prioritere

Selv om møtet avdekket store mangler i Rogaland, ønsker ikke statssekretæren å åpne lommeboka med en gang. Dale understreker at det også er andre regioner som skal ha sin del av kaka.

– Vi må prioritere. Det har jeg sagt klart ifra om i dag at det handler om å prioritere de ulike prosjektene. På den måten kan vi få mest mulig igjen for pengene og fullføre flere prosjekt raskest mulig.