TRAFIKKULYKKE:

Politiet har fått melding om ei trafikkulykke på E39, på strekning mellom Helleland og Ualand. Naudetatane er på veg.