Trafikkulukke ved Ikea

  • Ingen kø etter ulukke

    Politiet melder at E39 ved Solasplitten etter ein kollisjon tidlegare i dag. Ved Ikea på E39, der det også skjedde ein kollisjon tidlegare i dag, er det framleis berre eitt felt som er ope, men det er ingen kø melder politiet.

  • To skadde etter ulukke

    To personar er frakta til Stavanger universitetssjukehus med ambulanse etter ein kollisjon på E39 ved avkøyrsla til Ikea, i nordgåande retning. Det er ikkje kjent kor alvorlege skadane er. Den eine skadde er ein mann i 30-åra. Eitt felt er stengt på grunn av ulukka, og politiet opplyser at det er redningsbil på veg for å rydda vegen.

    Ulukke E39
    Foto: Ronny Hjertås