Krangler om hvor mange biler som kjører forbi

Torbjørn Reime mener han har tre ganger mer trafikk utenfor huset sitt enn det Statens vegvesen beregner. – Det er ulevelig, sier Reime.

Torbjørn Reime i Hå

Ved skogholtet bak lastebilen bor Torbjørn Reime. Han mener trafikken på fylkesvei 44 ved Varhaug på Jæren er så ille at han og familien burde få penger til å flytte bort fra stedet.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Behandlingen som jeg og min familie har fått, den er hensynsløs, sier Torbjørn Reime.

Huset hans ligger cirka hundre meter fra en trafikkert del av fylkesvei 44 utenfor Varhaug på Jæren – i nærheten av et travelt næringsområde. Han og familien er plaget av støy og har i flere år kjempet mot Statens vegvesen.

– Trafikken på denne vegen har ikke blitt telt skikkelig av Vegvesenet på ti år, sier Reime.

Vegvesenet telte trafikken sist i desember i 2008. Da passerte i gjennomsnitt 5023 kjøretøy i døgnet. Vegvesenet venter en trafikkvekst på 1,5 prosent på veien fram mot 2036, ifølge en rapport fra 2016.

– Det er altfor lavt, sier Reime.

Han har selv beregnet en årlig trafikkvekst på fem prosent siden 2008, og mener trafikken allerede i dag er lik det Vegvesenet forventer i 2036. Han har i flere dager på ulike tidspunkt telt trafikken utenfor huset manuelt.

Torbjørn Reime

Torbjørn Reime har selv telt trafikken på Fv44. Det er cirka 100 meter fra vegen til huset hans ved skogholtet til høyre i bildet.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Mener lave beregninger er velkjent problem

Ifølge Reime gjør de lave trafikkberegningene til Vegvesenet at også støyanalysene blir for lave. I rapporten fra 2016 plasserer Vegvesenet huset til jærbuen i såkalt gul støysone. Reime mener imidlertid at huset hans ligger i rød sone.

Ulf Winther

Ulf Asbjørn Winther i Norsk forening mot støy.

Foto: Privat

At Vegvesenet beregner for lav trafikk og for lite støy er et velkjent problem, ifølge Ulf Asbjørn Winther i Norsk forening mot støy. Et av eksemplene er fra Østfold fra 2015.

– Det var en god del mer støy langs E6 gjennom Østfold enn det som var forutsatt i Vegvesenets støysonekart. Og trafikken var mye høyere enn beregnet, sier Winther om saken som den gang ble omtalt i Moss Avis.

– Ikke grunnlag å si at tallene er for lave

Vegvesenet mener trafikkberegningene er til å stole på.

– Jeg har ikke noe grunnlag for å hevde at de tallene som foreligger, ikke stemmer, sier seksjonsleder for veginvestering i Statens vegvesen, Harald Bøhn.

Harald Bøhn, seksjonsleiar Stavanger

Harald Bøhn, seksjonsleder for veginvestering i Statens vegvesen.

Foto: Anja Kristin Bakken

Han legger til at det heller ikke finnes noe grunnlag for å hevde at Vegvesenet generelt beregner for lav trafikk.

Ifølge senioringeniør i Vegvesenet, Bjørn Kristian Røyland, måles trafikken på tre måter: kontinuerlig, periodisk og sporadisk. Den kontinuerlige er mest nøyaktig, men koster mest penger.

– Vi bommer selvfølgelig av og til der vi har sporadiske tellinger. Skulle vi hatt helt korrekte målinger måtte vi hatt kontinuerlig telling på større deler av vegnettet, men det blir en kostnadsvurdering, sier han.

Målet til Reime og familien er at Vegvesenet anerkjenner hvor mye trafikk og støy familien må leve med, og dermed få penger til å flytte.

– Vi ønsker at Vegvesenet ordner opp sånn at vi kan flytte boligen vår bort fra dette området. Huset vårt er ulevelig, sier han.

Flere nyheter fra Rogaland