Har funnet sammenheng mellom demens og tett trafikk

Folk som bor i nærheten av store hovedveier har en høyere forekomst av demens, viser en stor kanadisk studie.

New Dehli trafikk

TRAFIKK: På en hovedvei i New Delhi i India står trafikken tett.

Foto: Roberto Schmidt / AFP

Hos 11 prosent av mennesker som får demens, og som bor tett på sterkt trafikkerte veier, så kan trafikken være den utløsende faktoren for sykdommen, tror forskere. Dette kommer fram i en ny studie fra Canada som BBC omtaler.

- Luftforurensing eller trafikkstøy kan være en medvirkende eller utløsende faktor til sykdommen som ødelegger funksjoner i hjernen, mener forskerne.

Nesten 50 millioner mennesker verden over har demens. Årsaken er forskerne fortsatt ikke klar over.

Størst nærmest hovedveier

Studien i The Lancet fulgte nærmere to millioner mennesker i den kanadiske provinsen Ontario mellom 2001 og 2012. Det var 243.611 tilfeller av demens diagnostisert i løpet av denne tiden, og risikoen var størst hos de som bodde nærmest hovedveiene.

Sammenlignet med de som bodde 300 meter fra en stor vei var risikoen:

  • 7 prosent høyere innen 50 meter
  • 4 prosent høyere mellom 50 og 100 meter
  • 2 prosent høyere mellom 101 og 200 meter

Les også: Helsefarlig smog innhyller Beijing

Sammenheng med dårlig livsstil

Professor i alderspsykiatri Knut Engedal, mener sosiale faktorer burde vært tatt med i rapporten. Han forklarer at forskningen kan ha en sammenheng med dårligere livsstil hos dem som bor ved trafikkerte veier.

Knut Engedal

Forsker i demens og alderspsykiatri Knut Engedal, mener folk med dårligere råd og lavere utdanning bosetter seg i nærheten av trafikkerte veier.

Foto: Aldring og helse

– Lavere utdanning er en overordnet risikofaktor for demens, for det ser ut til at folk med høy utdanning klarer å tilegne seg en sunnere livsstil enn de med lavere utdanning, sier Engedal.

Han forklarer at forskere ikke kjenner årsaken til demens, men at aldring, genetikk og livsstil er viktige faktorer.

Økt befolkningsvekst kan være årsaken

Dr. Hong Chen, fra Public Health Ontario er en av forfatterne av rapporten. Han forklarer at en økende befolkningsvekst og urbanisering har plassert flere mennesker nær tung trafikk.

– Det er nødvendig med mer forskning for å forstå denne koblingen. Spesielt effekten av ulike aspekter for trafikk, som luftforurensning og støy, sier Chen.

Forskningen viser bare hvor personer diagnostisert med demens bor. Den kan ikke bevise at trafikken fra veiene forårsaker sykdommen.

Forurensning India

I Beijing bruker folk masker for å beskytte seg mot forurensning.

Foto: Greg Baker / AFP

Viktige resultater

Professor Tom Dening, direktør for senter for demens ved Universitetet i Nottingham sier funnene er interessante.

Hong Chen

Hong Chen er en av forfatterne bak rapporten. Han mener mer forskning på dette punktet er nødvendig.

Foto: PRIVAT

– Det er absolutt sannsynlig at luftforurensning fra motoreksosrøyk kan bidra til hjernens patologi, som over tid kan øke risikoen for demens. Det er vanskelig å tro at luftforurensning er bra for noen, sier Dening.

Videre understreker professoren at det beste rådet for å redusere risikoen for demens er å gjøre ting som er sunt for kroppen. – Slutte å røyke, huske å trene og sørge for å spise sunt.

SISTE NYTT

Siste nytt