Ingebrigtsen tiltales for innsidehandel

Fred A. Ingebrigtsen tiltales for innsidehandel med Acta-aksjer. Påtaleavgjørelsen ble offentliggjort av statsadvokat Harald L. Grønlien onsdag.

Randaberg IL fotball, Fred Ingebrigtsen

Fred A. Ingebrigtsen tiltales som hovedmannen i innsidesaken i Rogaland.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Sju personer tiltales i saken hvor Fred A. Ingebrigtsen tiltales som hovedmann, og de resterende seks for medvirkning.

Tre år siden politiet aksjonerte

Avgjørelsen blir kunngjort nesten på dagen tre år etter at politiet aksjonerte mot de innsidesiktede.

Hovedpunktene i tiltalen mot Acta-gründer Fred Ingebrigtsen er tre tilfeller av innsidehandel, kurspåvirkning, samt brudd på meldeplikten.

Tiltalebeslutningen gjelder ulike forhold begått i tidsrommet 2004-2008.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld på noe punkt i denne saken. Alt som vil bli sagt i denne saken, vil bli sagt i retten, sier advokat Odd Rune Torstrup som forsvarer Ingebrigtsens svoger, til Stavanger Aftenblad.

Siktelsen utvidet over tid

Statsadvokat Grønlien vil ikke si noe om alvoret i tiltalen, før saken har vært oppe for tingretten. Men han sier politiet har utvidet siktelsen over tid.

– Ut over dette kan jeg ikke si noe mer om hvor alvorlig saken er på det nåværende tidspunkt, sier Grønlien til NRK.

Samarbeidet tett

Advokatene for de siktede har samarbeidet tett i sin kontakt med statsadvokaten, og påtaleavgjørelsen for de medsiktede i innsidesaken har stått og falt på hvilken beslutning Grønlien har fattet i saken mot Ingebrigtsen.

Advokatene har tidligere varslet store erstatningssøksmål dersom siktelsene blir frafalt eller dersom de siktede blir tiltalt og frifunnet.

Fred Ingebrigtsen er også tiltalt for å ha tatt opp et ulovlig aksjonærlån på omlag 87 millioner kroner i sitt eget selskap Spring Capital.

Siktelsen mot aksjeselskap henlagt

Da politiet gjennomførte ransakingen i 2008 ble det også reist siktelse mot to aksjeselskap.

I tiltalen er disse henlagt «fordi foretaksstraff ikke ansees hensigtsmessig», som det står i tiltalen.

Advokat for Fred Ingebrigtsen, Bjørn Stordrange, sier klienten sin tar tiltalen til etterretning.

– Han er glad for at ventetiden på tre år nå er over og at han nå konkret kan forberede sitt forsvar.

Stordrange understreker at verken Ingebrigtsen eller de øvrige involverte kjenner seg igjen i tiltalens rollebeskrivelser.

Saken kommer tidligst opp for Stavanger tingrett våren 2012.