TIL SJUKEHUS ETTER BRANN:

Ei eldre kvinne er frakta til sjukehus etter ein bustadbrann på Tananger i Sola kommune. Tilstanden hennar er ukjent. Det var i halv fire tida i dag politiet fekk melding om brannen i huset der det bur to personar. Mannen kom seg ut, medan kvinna måtte bergast ut av brannvesenet, som driv ettersløkkingsarbeid på branntomta nå.