Tananger-lista frykter trafikkaos

Tananger-lista tror storutbyggingen i Risavika vil føre til sprengt veinett og forsinkelser i trafikken.

Planlagt LNG anlegg i Risavika

NYTT GASSANLEGG: Slik kan det planlagte LNG-anlegget i Risavika se ut.

Foto: Illustrasjon

Inger Tranvåg

SKEPTISK: Inger Tranvåg.

Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

Etter planene skal det nye LNG-anlegget i Risavika i Tananger stå ferdig i 2010. Tananger-listas leder, Inger Tranvåg, tror det blir trafikkaos når gassanlegget skal bygges.

- Trafikken kommer til å stoppe helt opp. Dette vil skape spesielt store utfordringer med tanke på flyplassen og trafikken tilknyttet den, sier Tranvåg.

Usikker ordfører

Politikerne i Tananger-lista mener Sola kommune bør kreve en ferdig firefeltsvei før LNG-anlegget står klart. Men ordfører i Sola kommune, Håkon Rege, kan ikke si sikkert når en firefeltsvei vil stå klar.

- Jeg skulle gjerne sett at veien sto klar om tre år, men det er lite realistisk. Dette er en oppgave politikerne må jobbe med overfor sentrale myndigheter, sier Rege.

Utfordring

Håkon Rege

REALISTISK: Håkon Rege.

Anlegget vil kunne produsere 300.000 tonn flytende, nedkjølt naturgass.  Hele utbyggingen i Risavika vil gi cirka 1500 flere arbeidsplasser.

Rege innrømmer at den økte trafikken kan komme til å bli en utfordring.

- Vi må få en bedre veistandard på den strekningen hvis vi skal klare å ta unna den trafikken som er i dag og som vil komme, avslutter Rege.