Politianmelder selskap – mener risikoen blir dysset ned

Naboer til det omstridte LNG-anlegget i Risavika utenfor Stavanger mener risikoen ved gassanlegget blir dysset ned. Nå anmelder de Skangas til politiet, for brudd på storulykkeforskriften.

Risavika

LNG-anlegget har hatt seks tilsyn etter oppstart. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har Skangas sin informasjon til allmennheten vært gjenstand for vurderinger gjentatte ganger.

Foto: NRK

– Vi blir holdt for narr når det gjelder risiko ved anlegget, sier Geir Ove Skaarstad som er nabo til den omdiskuterte fabrikken som produserer flytende naturgass (LNG) i Tananger.

Skangas har blant annet en avtale med Statoil, om å levere flytende naturgass fra sitt anlegg i Risavika til flere forsyningsbaser langs kysten. Gassen leveres som drivstoff til forsyningsbåter.

Helt siden Skangas bygget gassanlegget for nesten ti år siden har Skaarstad og naboer, som sammen danner Tanangerlisten, engasjert seg i det de mener er skittent spill fra eierne.

– Skangas har hele tiden dysset ned risikoen og farene ved anlegget, for oss naboer. Det er lite sannsynlig at noe går galt, men hvis det skjer så er konsekvensene av en storulykke enorm, sier Skaarstad.

VIL HA SVAR: Ole-Jørgen Østensen, Geir Ove Skaarstad, Thorbjørn Løland og Morten Saxvik.

VIL HA SVAR: Ole-Jørgen Østensen, Geir Ove Skaarstad, Thorbjørn Løland og Morten Saxvik bor alle i nærheten av LNG-anlegget i Risavika og ønsker større åpenhet i hva som egentlig skjer i havna.

Foto: Marte Skodje / NRK

Må opplyse om reell risiko

Senest i 2014 fikk selskapet anmerkning. Nå gir DSB selskapet pålegg om å utdype beskrivelsen av storulykkescenarioene.

– Dersom selskapet ikke oppdaterer informasjonen innen fristen kan tvangsmulkt bli en mulig reaksjon, sier Gry Haugsnes, som leder enheten for industrisikkerhet ved DSB.

Bruddet på regelverket er ifølge direktoratet ikke knyttet til sikker drift av anlegget.

Innrømmer svikt

– Vi beklager, sier Kenneth Olsen som er direktør for forsyningskjeden til Skangas.

Han har ansvar for produksjon, drift og logistikk og forteller at det nå jobbes med å gjøre selskapets websider tydeligere. Han lover at informasjonen om hva som til enhver tid skjer på LNG-anlegget blir tilgjengelig til fristen som er satt til 1. desember.

– Vi har fokus på sikker drift og vi driver anlegget etter gjeldende krav og regler, sier han.

Mener Skangas driver farlig

LNG-anlegget i Risavika

Det er finske Gasum som er største eier av Skangas, med 70 prosent. Lyse eier i dag 30 prosent, etter å ha solgt seg ned i selskapet i juni i år.

Foto: NRK

Skaarstad og andre naboer går lenger enn DSB, og anmelder nå Skangas til politiet. Her legger de blant annet til grunn risikorapporten fra Linde, selskapet som designet og bygget fabrikken i Risavika.

I rapporten fra 2008 kommer det blant annet frem at så mange som 1000 personer kan omkomme, ved en større ulykke i Risavika.

Skaarstad mener at Skangas, helt siden de startet opp sin industri i Risavika, har tar lagt feil grunnlag for risikovurderingene.

– I risikoanalysen til Skangas, legger de blant annet til grunn at det er fem knops begrensning i Risavika havn. Men, det er det ikke. Og når du øker hastigheten vil du jo få en større risiko, sier Skaarstad.

– Vi dysser ikke ned faren ved anlegget. Ellers har jeg har ingen kommentar til det som går på analyser. Her har det vært dialog med Skangas, myndigheter, naboer, kommune og involverte parter over flere år, svarer Olsen.