NRK Meny
Normal

Protesterte med hjemmestrikka fotgjengerfelt

Foreldre er rystet over at kommunen ikke vil bruke penger på å merke opp gangfeltene ved en trafikkert skolevei i Sandnes. I dag ble det protest med restegarn på asfalten.

Mor lager hjemmestrikka fotgjengerfelt

Merete Fagernes-Turpin legger ut sine hjemmestrikka, hvite felt onsdag morgen. På denne måten kan datteren Lena (6) og hennes medelever, lettere komme seg trygt til skolen.

Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Det som engang var kritthvite malte striper i asfalten, vises knapt igjen ved flere av fotgjengerfeltene i sentrum av Sandnes. År med slitasje har visket hvitfargen bort.

– Flere ganger har jeg sett biler som ikke stopper for barna. Mange foreldre følger barna, men ellers må vi jo bare sende barna med hjertet i halsen og håpe at det går bra, sier Merete Fagernes-Turpin som er FAU-medlem ved Stangeland skole.

Fortvilet over kommunen

Dattera Lena (6) må passere den trafikkerte veien hver dag til og fra sentrumsskolen Stangeland. Det må også flere hundre av hennes medelever.

Foreldre strikka fotgjengerfelt

Lena (6) venter tålmodig på fortauskanten, mens mamma Merete Fagernes-Turpin legger ut nytt «fotgjengerfelt» i Solavegen.

Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Ifølge reisevaneundersøkelsen til Transportøkonomisk institutt 2014, opplever 4 av 10 foreldre skoleveien som usikker når det gjelder trafikkforhold.

IF har gjennom mange år gjort undersøkelser på skolene i landet om trafikksikkerhet på skoleveien. Fra rektorene kommer det klart og tydelig at det er foreldrene som står for den største faren.

I perioder har foreldrene i Sandnes selv stått vakt ved fotgjengerfeltene i Solavegen. Ved flere anledninger har de klaget den utrygge og trafikkerte skoleveien inn til kommunen. Men det er ikke blitt prioritert å gjøre noe for å trygge veien.

– Det går ikke an å fraskrive seg et slikt ansvar fordi det ikke er mer penger. Dette gjelder tryggheten for barna våre. Kommunen har ansvaret for trafikksikkerheten. Vi står her hjelpeløse som foreldre, sier moren.

Barn over fotgjengerfelt

Den ene barneskolen i nærheten av dette veikrysset, Stangeland skole, har 510 elever.

Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Nå har foreldrenes arbeidsutvalg FAU sett seg lei, og protesterte på en noe uvanlig måte. Sju hjemmestrikka hvite striper ble til et nytt midlertidig gangfelt.

– Det ble en effekt og gangfeltet viste godt igjen. Tenk hvis det hadde vært oppmalte, ordentlige felt. Da hadde det vært lettere for bilene å forstå at man skal stoppe.

Har ikke penger til å sikre skoleveien

Ansvarlige i Sandnes kommune vil foreløpig ikke gjøre noe. Som en av flere kommuner i Rogaland sliter Sandnes økonomisk, mye grunnet lavere skatteinntekter. Kommunen har 85 millioner kroner mindre å rutte med.

Fagansvarlig for veier i Sandnes, Torstein Dahle

Fagansvarlig for veier i Sandnes, Torstein Dahle.

Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

– Vi har vurdert å se bort fra budsjettet og merke opp nå, men vi har valgt å vente på grunn av trang økonomi. Vi vet at det er en risikabel sone, men likevel er det mange elever somhar gode refleksvester og blinkende lys, sier fagansvarlig for veiene i Sandnes kommune, Torstein Dahle.

Han har stor forståelse for at foreldre er bekymra for barna sine. Likevel har kommunen bestemt at det ikke skal gjøres noe før etter påske, selv om det er nå det er mørkt og mest uoversiktlig

– Dette eksempelet fra veiene ved Stangeland skole er ikke unikt, men gjelder flere steder i kommunen fra tid til annen. I år er det Solavegen som er taperen, sier han.

Foreldre i Sandnes protesterte på kommunens nedprioritering av nye gangfelt på skolevei.