Risikerer millionkrav etter storbrann

Skogbrannen på Ombo i Ryfylke har til nå kostet rundt fire millioner kroner. Nå vurderer brannvesenet erstatningssøksmål, og i hele Sør-Rogaland er det nå forbud mot grilling i egen hage.

Brann Ombo

Øya Ombo i Ryfylke var onsdag innhyllet i røyk. Siden søndag er det brukt millioner på å slokke skogbrannen.

Foto: Helene Sivertsen

– Ja, det er drastisk, men det kan oppstå gnister eller varme som kan ta fyr rundt deg, og da skjer det fort når det er så tørt, sier Johan Mjølhus, brannsjef i Hjelmeland.

Hjelmeland er nabokommunen til storbrannen som siden søndag har herjet på vestsiden av øya Ombo i Ryfylke. Østsiden av øya ligger i Hjelmeland. Det er satt inn nærmere 70 mannskaper fra brannvesenet og Sivilforsvaret og to helikoptre i slokkingsarbeidet av brannen.

Det er også forbud mot motorisert ferdsel i utmark, noe som betyr at det for eksempel ikke er lov å bruke motorsag.

– En motorsag kan fort komme borti en stein, og da har du en gnist, og da har du full fyr rundt deg før du aner det, sier Mjølhus.

Fra før er det totalforbud mot bål og grilling i flere fylker og kommuner i Sør-Norge, og fredag ettermiddag ble dette forbudet også innført i hele Sør-Rogaland.

Redd brannen skal spre seg

Søndag er det spådd opp mot stiv kuling i området.

– Derfor setter vi inn mye ressurser for å sikre oss bedre, forteller brannsjef i Rogaland brann og redning, Nils-Erik Haagenrud.

For øyeblikket brenner det kun innenfor et område brannvesenet har kontroll over, men brannen blusser stadig opp.

Kart Ombo

Storbrannen på Ombo er delt inn i soner. Disse er delt mellom brannmannskapene som driver slokkingsarbeid.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Den økende vinden gjør at brannvesenet frykter at brannen skal spre seg.

– Det kan bli en konsekvens. Utfordringen nå er at det er utrolig tørt i området. Det slike forhold man opplever på Den iberiske halvøy.

Prislapp: Fire mill.

Allerede har brannvesenet alene brukt to millioner kroner på slokkingsarbeidet. Haagenrud anslår at regner man med utgiftene til skogbrannhelikopteret og Sivilforsvaret, kan den summen dobles.

– Det er forferdelig trist. Dette går utover de økonomiske ressursene vi har. Så får vi ta en prat i etterkant med kommunen for hvordan vi skal løse dette.

Nils-Erik Haagenrud

Brannsjef Nils-Erik Haagenrud frykter ny skogbrann. Nå vil han vurdere erstatningssøksmål i etterkant av storbrannen.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Politiet har satt i gang etterforskning for å finne ut hvordan den omfattende brannen startet. Det er gjennomført flere avhør av personene som oppdaget brannen. Totalt skal fire-fem avhør være gjort.

– Hvis man følger litt med i media, så har man registrert at i USA er det normalt at folk er erstatningsansvarlige i slike saker. Det vil vi også vurdere, sier Haagenrud.

– Så dere kan komme til å gå til sak?

– Ja, det vil vi vurdere etter hvert. Hadde vi hatt samme vindforhold som de hadde på Flatanger, kunne denne brannen ført til en kjempekatastrofe. Da kunne vi snakket om mye større summer og konsekvenser for lokalbefolkningen, svarer han.

Brannvesenet beredskapsrom

BEREDSKAPSROM: Fra beredskapsrommet på brannstasjonen i Sandnes styres slokkingsarbeidet på Ombo i Ryfylke.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Dermed kan privatpersoner ende opp med en kjemperegning, om det viser seg at brannen er påsatt.

Skal evaluere brannen

Finnøy kommune opplyser at de vil evaluere Ombo-brannen når brannvesenet har full kontroll og all brannfare er over.

– Det er helt klart store kostnader knyttet til brannen. Det vil bli et tema i evalueringen. Vi må se hvordan kostnadene skal fordeles, og om det er aktuelt å søke skjønnsmidler fra Fylkesmannen, sier ordfører i Finnøy, Henrik Halleland (KrF).

Eitt av dei to helikoptra som prøver å slukke skogbrannen på Ombo

Opptil fire skogbrannhelikoptre har vært satt inn i kampen mot flammene på Ombo.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Den store tørken i Sør-Norge har ført til at myndighetene har brukt opp de fem millionene, som er lovt til beredskapshelikopter mot skogbrann. Finnøy-ordføreren reagerer på de lave midlene.

– Det virker veldig lite når det er snakk om beredskapen på landsbasis. Jeg er ikke i tvil om at det er for lite, sier han.

– Ingen grunn til bekymring

Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sier folk ikke trenger å bekymre seg for skogbrannhelikopterberedskapen.

– Den er tilstrekkelig nå og blir opprettholdt på dagens høye nivå så lenge det er nødvendig. Vi jobber for tiden med å kartlegge ekstrautgiftene. Efaringene fra tidligere år viser at departementet bevilger det som trengs utover grunnbevilgningen, når det er behov for dette, sier Daae.

Et eksempel på dette er 2014 hvor sommeren var ekstremt varm og tørr. Dette året ble det bevilget hele 14,6 millioner kroner til denne typen beredskap, flere ganger mer enn budsjettet.