Stor verdiskapning rundt landbruket

Leverandørene til landbruket står for en økonomisk verdiskapning på over en milliard kroner årlig bare i Rogaland. Det viser en analyse som er gjennomført på oppdrag av Felleskjøpet Agri. Landbruket legger fram nye tall for å få fram betydninga av at jordressursene blir bevart. Og leverandørene sysselsetter, ifølge analysen, drøyt 1500 personer i fylket.