Hopp til innhold

– Kuttene tilsvarer å legge ned en hel skole

Utdanningsforbundet reagerer kraftig på rådmannens forslag om å kutte 47,1 millioner kroner i Stavanger-skolen.

Våland skole

Skolene i Stavanger får trangere kår framover, hvis rådmannens kuttforslag blir fulgt. Her er Våland skole.

Foto: Google

Merethe Handegaard-Skeie

Merethe Handegaard-Skeie, leder i Utdanningsforbundet i Stavanger, reagerer på rådmannens budsjettforslag.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK
Inger Østensjø

Rådmann Inger Østensjø legger fram sitt forslag til budsjett i bystyresalen fredag.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Kuttene tilsvarer over 67 lærerstillinger, eller en hel skole, sier leder av Utdanningsforbundet i Stavanger, Merethe Handegaard-Skeie.

Hun er overrasket over at det er skolen som må ta de største kuttene i rådmannens forslag til Stavanger-budsjett de neste fire årene.

Rådmann Inger Østensjø foreslår et kutt på 47,1 millioner kroner i drift av skolene. Tar vi med barnehagene og alt annet som er relatert til opplæring, blir kuttet på 83,9 millioner – en reduksjon i oppvekstbudsjettet på 5,5 prosent.

Mindre til Johannes læringssenter

I de 83,9 millionene ligger også kutt på 3,8 millioner i spesial- og minioritetsspråkelig undervisning, og 5,5 millioner mindre til Lenden og St. Johannes læringssenter.

– Vi kommer til å fortsette med å ha god kvalitet på våre tjenester, men vi kommer ikke til å nå ut til like mange hvis rådmannens budsjettkutt følges av politikerne, sier Jørn Pedersen, rektor på St. Johannes læringssenter, til NRK.

Rektoren mener også videreutviklingen av dagens tjenester vil bli vanskelig med dagens budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen, som skal gjelde for 2015–2018, foreslår også å øke betalingssatsen til SFO.

– Utfordring for rektorene

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) innser at dette bli en utfordring for rektorene i byen.

– Rektorene må gjøre en like god jobb med færre penger, og det blir så klart en utfordring, sier Sagen Helgø.

De neste ukene vil alle partiene gå gjennom og diskutere budsjettet.

– Jeg har visst at vi må omstille oss i Stavanger. På grunn av skattesvikten i januar så var det kjent at vi ville få mindre å rutte med framover. Vi har brukt alle penger vi har på gode tjenestetilbud til innbyggerne våre, men når det viser seg at inntektene er lavere enn utgiftene våre, er det klart vi må gjøre noen grep. Det vil så klart bli krevende, sier hun.