Stavanger satser mer på kongresser

Stavanger skal bli Norges fremste kongressby. Det er Stavanger Forum som oppretter et nytt datterselskap som skal jobbe med å hente store nasjonale og internasjonale kongresser- og utstillinger til Stavanger. Målet er at Stavangerregionen innen fem år skal ha en dobling av antall besøkende. Selskapet, som får navnet Forum Convention, håper satsingen også fører til opprettelsen av nye arbeidsplasser.