Hopp til innhold

Grønne tak skal hindre flom og oversvømmelser

Det ekstreme regnværet i helgen førte til store flomskader i Stavanger. Kommune vil i fremtiden forebygge flom med grønne tak.

Grønne tak

Det ekstreme regnværet i helgen førte til store flomskader i Stavanger. Kommune vil i fremtiden forebygge flom med grønne tak.

Foto: Ingvild Bjorland / NRK

– Det er den intense delen av nedbøren som skaper problemer for oss. Det er noe vi bare må forholde oss til at vi får mer intens nedbør enn før.

Nå vil seksjonsleder i vann- og avløp i Stavanger kommune, Bjørn Zimmer Jacobsen, bygge grønne tak på byen for å forebygge regn og vannskader.
Han mener at å bygge større ledningsnett for å unngå flom er altfor kostbart.

Bjørn Zimmer Jacobsen

Seksjonsleder i vann- og avløp i Stavanger kommune, Bjørn Zimmer Jacobsen, vil bygge grønne tak på byen for å forebygge regn og vannskader.

Foto: Ingvill Bjorland / NRK

– Grønne tak er en ganske ny måte å tenke overvannshåndtering på. Det innebærer rett og slett å ha grønne flater på takene. Det brukes ulike planter som er godt egnet til å ta til seg og holde på vann. De reduserer den maksbelastningen en får på avløpssystemet vårt, sier Zimmer Jacobsen.

Grønn overflatefaktor

For to år siden opplevde København et skybrudd som kostet byen 800 millioner euro. Etter det begynte danskene å bygge med gress på taket.

Les også: Kanskje trehundreårsregn i Stavanger

Les også: Kumlokk på avveie, stengte gater og oversvømte kjellere

– Etter de veldig store problemene de hadde med oversvømmelser i København har det kommet krav om at en viss andel av de nye byggene i byen skal etableres med grønne tak. Oslo, Bergen og andre norske byer har og en viss bruk av grønne tak, sier seksjonslederen.

Grønt tak

Hotell Square er en av de få byggene i Stavanger med grønt tak.

Foto: Ingvill Bjorland / NRK

Fra utlandet kommer en planleggingsmodell som kalles GOF, eller grønn overflatefaktor. Her må utbyggere kompensere for tap av grønne arealer. Modellen bygger på et poengsystem der asfalterte flater gir 0 poeng, mens flater med vegetasjon får 1 poeng.

I den nye bydelen Västra hamnen i Malmö ble det bare gitt byggetillatelse til utbyggere som kunne vise til en gjennomsnittsverdi på 0,5 poeng.

– Positiv prosess

Zimmer Jacobsen mener at utstrakt bruk av heller, asfalt og betong i den tette byen som Stavanger utvikles til skaper utfordringer for vann og avløpssystemet. Såkalte permeable flater, eller flater med gjennomtrengelighet, er mye bedre egnet til den maksbelastningen som intens nedbør skaper.

Nå arbeides det med ny kommuneplan for Stavanger som skal gjelde fra 2014 til 2029. Da står flomforebygging, omdirigering av regnvann og grønne tak på planen. Seksjonsleder tror dette vil få gjennomslag.

– Det er en veldig positiv prosess som pågår. Jeg er helt sikker på at vi skal få gode løsninger på dette i fremtiden, sier Zimmer Jacobsen.