Stavanger må betale mobbeerstatning

Stavanger kommune dømt til å betale 1,2 millioner kroner i erstatning til et mobbeoffer, skriver Rogalands Avis. 37-åringen ble mobbet av andre elever både mens vedkommende gikk på en barneskole og en ungdomsskole i Stavanger. Retten la til grunn at mobbingen er årsak til at 37-åringen har fått en posttraumatisk stresslidelse i voksen alder.