Staurseth trekker seg

Haugesund-rådmannen forhandler med kommunen om å fratre sin stilling.

Petter Steen

Ordfører Petter Steen orienterte bystyret om at rådmannen trekker seg.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Haugesunds-rådmann Hildegunn Staurseth er innstilt på å gå i forhandlinger med kommunen om å fratre sin stilling.

Hun er innvilget permisjon med full lønn mens forhandlingene pågår.

Det sa Haugesundsordfører Petter Steen da han i kveld orienterte bystyret i Haugesund.

Bakgrunnen er rådmannens befatning med Terra skandalen.

Hildegunn Staurseth

Haugesunds-rådmann Hildegunn Staurseth trekker seg.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Møtte ikke bystyret

Det var meningen at Hildegunn Staurseth i kveld skulle orientere bystyret om sin rolle i forbindelse med Terra-saken.
Like før bystyremøtet ble det imidlertid klart at rådmannen ikke kom til å møte fram i bystyre-salen.

Høyres gruppeleder Arve Kambe gikk på talerstolen etter ordførerens redegjørelse og sa at han var skikkelig skuffet over at rådmannen ikke kom for å gi sin versjon av saken.

- Vi beklager at vi i kveld ikke fikk rådmannens egen fremstilling av saken. Gruppa tar til etterretning at rådmannen er innstilt på forhandlinger omkring sin fratreden, sier Sven Olsen fra FrP.

FrP eneste partiet som ikke har ønsket at rådmannen går av er KrF.

Kraftig kritikk

Rådmann Hildegunn Staurseth fikk forrige uke knusende kritikk for sin rolle i forbindelse med kommunens Terra-investeringer

Hun måtte tåle sviende kritikk fra kommunens kontrollutvalg, da det la fram sin innstilling til bystyret forrige uke.

Utvalget fastslår at det ikke var mangel på rutiner og prosedyrer i kommunen som var årsaken til de famøse investeringene, men feilaktige vurderinger og beslutninger hos rådmannen og tidligere økonomisjef. Også revisorene i kommunen får refs for slett utført revisjonsarbeid.

Haugesund Bystyre

Bystyremøte i Haugesund

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK