StatoilHydro saksøkes av staten

Søksmålet er knyttet til utbyggingen på Kårstø.

Kårstø

Søksmålet er knyttet til utbyggingen på Kårstø.

Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

Staten går til milliardsøksmål mot StatoilHydro. Stevningen gjelder et oppgjør på nesten 1,1 milliarder kroner etter byggingen av nye anlegg ved Kårstøterminalen i forbindelse med Åsgård-utbyggingen i perioden 1997 til 2000, skriver aftenbladet.no.

StatoilHydro avviser kravet fra staten. det blir Stavanger tingrett som i første omgang må ta stilling til søksmålet.

Hevdet at Statoil feilførte

Bakgrunnen for krangelen er at Åsgard-eierne måtte ta investeringene i oppgraderingen av Kårstø-anlegget. Dette arbeidet sprakk med syv milliarder kroner av de totalt 18 milliarder som hele Åsgard/Kårstø ble dyrere enn budsjettert.

Våren 1999 varslet italienske Agip, franske Total/Fina og finske Fortum et krav mot Statoil på omkring 1,5 milliarder kroner.

Dette var penger de tre selskapene mener Statoil har ført feil, eller det er fakturaer på arbeid som partnerne ikke hadde godkjent for oppgraderingen av gassbehandlingsanlegget på Kårstø. I tillegg varslet selskapene at de kunne komme til å stevne Statoil for å ha misskjøttet operatøroppgaven for prosjektet.