Statoil vurderer nye kutt

Statoil vurderer å kutta 600 nye stillingar dei neste tre åra, det melder TV2. Arbeidsgrupper internt i selskapet har kome fram til at det er eit effektiviseringspotensial på vel 600 årsverk offshore. Konserntillitsvald i Statoil, Bjørn Asle Teige, meiner det er dramatisk og svært urovekkande dersom kutta blir gjennomførte.