Statoil får bot på 30 millioner kroner

Påtalemyndigheten mener selskapet har brutt petroleumsloven i forbindelsen med nesten-ulykken på Gullfaks i mai for drøyt to år siden.

Gullfaks-feltet

Statoil får bot på 30 millioner kroner etter at de mistet kontroll på en oljebrønn på Gullfaks C i mai 2010.

Foto: Andre' Marton Pedersen

Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien

Statsadvokat Harald Grønlien.

Foto: NRK
Frederic Hauge

Leder i Bellona, Frederic Hauge, er fornøyd med at Statoil har fått bot, men mener at personer også burde blitt stilt til ansvar.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Statoil får bot på 30 millioner kroner etter at de mistet kontroll på en oljebrønn på Gullfaks C i mai 2010.

Hull i et såkalt fôringsrør førte til at borevæske lekket ut i formasjonen det pumpes opp fra. Det strømmet hydrokarboner inn i brønnen og det kom gass opp til plattformen.

Statsadvokat Harald Grønlien håper boten blir lagt merke til.

– Statoil har en økonomi slik at vi vanskelig kan ramme selskapsøkonomien samme hvor stort vi skriver forelegget. Grunnen til at vi likevel har havnet på 30 millioner er at vi håper det blir lagt merke til, sier han til NRK.no.

Brøt loven på tre punkt

Rogaland statsadvokatembete mener Statoil brøt petroleumsloven på tre punkter:

  • Det var mangler ved beslutningsgrunnlaget under planlegging og boring.
  • Det var ikke bruk tilstrekkelig kompetanse under planlegging og risikoanalyser av boreoperasjonen.
  • Planlegging av boringen var utilstrekkelig.

Statsadvokaten opplyser at tiden som er gått siden hendelsen har ført til at boten er lavere enn den ellers ville vært.

Statoil har fire uker til å bestemme seg for om selskapet skal godta forelegget.Og selskapet opplyser til NRK at de vil bruke tiden frem til fristen for å bestemme seg om de vedtar forelegget.

Bellona er fornøyd

Det var miljøorganisasjonen Bellona som anmeldte Gullfaks-saken høsten 2010, og leder Frederic Hauge fornøyd med at det endelig kommer en avgjørelse.

– I norsk sammenheng er dette en meget stor bot. Det er vel bare Snorre-ulykken som har fått en større bot, sier Hauge til NRK.no.

– Det vi også må vurdere er om det skulle vært et personlig straffansvar for de som har tatt beslutningen om å gjennomføre denne operasjonen.

Bellona er kritiske til at statsadvokaten opplyser tiden som har gått siden hendelsen i 2010 har ført til at boten er lavere enn den ellers ville vært.

– Det er uholdbart at lang etterforskningstid skal komme den som begår miljøkriminalitet til gode. Påtalemyndigheten må ta innover seg det økende aktivitetsnivået på norsk sokkel, og unngå at saker som handler om miljøkriminalitet på sokkelen strekker ut i tid slik vi har sett her, sier Frederic Hauge.

– Etterforskningen har tatt for lang tid, men dette har vært en veldig kompleks sak, sier statsadvokaten om tiden som er brukt.

Flere nyheter fra Rogaland