STAL ØL OG TRUGA TILSETTE:

Politiet jaktar på ein mann som truga butikktilsette på Norheim i Haugesund måndag føremiddag. Trugslane kom etter han blei teken i å stela øl frå same butikk.