Stabile tall sosialhjelp

Andelen unge på sosialhjelp falt med 21,4 prosent i fjor. Stavanger har hatt en økning men det skyldes at Stavanger er utypisk fra resten av landet fordi det har vært høy arbeidsledighet gjennom flere år. Eli Karin Fosse direktør for helse og velferd i Stavanger ser likevel positivt på utviklingen for unge under 25 år som holdt seg flat fra 2016 til 2017.