SONDERINGER MELLOM KS OG LÆRERNE:

Partene i lærerstreiken skal møtes på nytt på torsdag for å prøve å finne en løsning på konflikten. Streiken trappes likevel opp som planlagt. Sonderingene vil etter det NTB erfarer trolig starte ved lunsjtider.