Hopp til innhold

Somaliere føler seg stigmatisert av kommunen

Somaliske helseansatte i Stavanger kommune har fått beskjed om å levere negativ covid-19 prøve før de kommer på jobb. Det får somaliere til å reagere.

Abdirahman Omar Moallim

Abdirahman Omar Moallim har fått flere meldinger fra somaliere som reagerer på måten Stavanger kommune har gått frem på.

Foto: Frida Ripland Moberg / NRK

– Selv om vi anbefaler folk å ha lav terskel for å teste seg, kan du ikke be alle med somalisk bakgrunn til å teste seg bare fordi de tilhører det somaliske miljøet. Det bidrar til fordommer og stigmatisering.

Det sier Abdirahman Omar Moallim fra organisasjonen Unge minoriteter. Han møter NRK i den stengte moskeen i Islamsk opplæringssenter i Stavanger. Moskeen er én av tre moskeer som er stengt på grunn av det pågående koronautbruddet blant somaliere i byen. I tillegg er flere kafeer og andre samlingssteder for somaliere stengt.

Over 220 personer har blitt bekreftet smittet i Stavanger siden lille julaften. Mange av disse har somalisk bakgrunn. Likevel reagerer han nå på at Stavanger kommune har bedt ledere sende ut meldinger spesifikt til sine somaliske ansatte om at de må levere inn en negativ covid-test før de får komme på jobb.

– De sier at de får SMSer fra deres ledere og sjefer som ber dem å holde seg hjemme eller teste seg, selv om de ikke har vært nærkontakt med noen som har fått påvist smitte. Og selv om de ikke har vært på reise. De har egentlig ingen grunn til å teste seg eller være hjemme, sier Moallim.

Kommunen bekrefter meldinger

Direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse, bekrefter overfor NRK at det Moallim forteller er riktig.

– På grunn av det utbruddet vi har nå, som i alle fall foreløpig er i taxinæringen og i somaliske miljøer i Stavanger, så har vi bedt om at virksomhetslederne våre sørger for at ansatte som har tilknytning til eller bakgrunn i det miljøet tester seg og har en negativ prøve.

Fosse forklarer at kommunen flere ganger har rettet tiltak mot spesifikke grupper. Vikarer fra Sverige. Folk som har vært på reise. Folk som har vært på arrangementer. Studenter som kom fra Oslo og skulle jobbe i helsesektoren.

– Dette er den eneste måten vi kunne gjøre det på. Jeg ser at dette har sider som gjør det vanskelige for en folkegruppe i Stavanger. Det ønsker vi ikke. Men i en avveining om hensynet til å beskytte de mest sårbare brukerne våre, og det å ta hensyn til om noen kan føle at det er stigmatiserende, så har vi måttet ta hensyn til brukerne våre.

Helsedirektøren sier videre at kravet stilles til de somaliske ansatte selv om de sier at de ikke har hatt kontakt med noen smittede, eller har symptomer selv. Hvis de nekter å teste seg, kan det få konsekvenser.

– Det er foreløpig ikke meldt seg som en problemstilling. Hvis noen absolutt ikke vil teste seg, så vil vedkommende bli satt til andre oppgaver som ikke innebærer direkte pasientkontakt til en karantenetid på ti dager er over, sier Fosse.

Eli Karin Fosse

Eli Karin Fosse er direktør for helse og velferd i Stavanger kommune.

Foto: Magnus Stokka / NRK

– Allerede mange fordommer

NRK har også vært i kontakt med den somaliske foreningen i Stavanger, som kjenner til problemstillingen. Etter en dialog med NRK, har styrelederen her ikke valgt å uttale seg om saken. Men Abdirahman Omar Moallim fra Unge minoriteter mener kommunen har håndtert denne saken feil.

Selv jobber han i en organisasjon som aktivt har jobbet med å spre kunnskap og bistå somaliere i møte med pandemien.

– Vi bistår blant annet dem som har språklige vansker til å bestille test. Vi samarbeider med myndighetene og andre organisasjoner. Det er et ansvar for hver borger å forebygge smitte. Det er ingen som bevisst smitter andre, sier Moallim.

Han mener kommunens håndtering bidrar til ytterligere stigmatisering mot en utsatt gruppe.

– Somaliere møter allerede mange fordommer, og gjorde dette lenge før pandemien traff oss, sier han.

Abdirahman Omar Moallim

– Somaliere i Norge opplever allerede mange fordommer, mener Abdirahman Omar Moallim.

Foto: Frida Ripland Moberg