Hopp til innhold

Solide tall fra Sandnes kommune

Sandnes kommune fikk i 2016 et netto driftsresultat på 219 millioner kroner. Det tilsvarer 4,3 prosent av driftsinntektene. Kommunen forklarer resultatet med god økonomistyring, mindre forbruk, og at de har fått inn mer i skatt og flere rammetilskudd enn de hadde budsjettert med.

Flere nyheter fra Rogaland