Kommuneregnskap 2016

 • Opptur for Eigersund

  Det foreløpige regnskapet for Eigersund kommune viser et netto driftsresultat på 49,9 millioner kroner. Det tilsvarer 4,15 prosent av brutto driftsinntekter. Dette er bedre enn forventet i en kommune som har slitt med høy arbeidsledighet.

 • Bedre enn forventet i Sola

  Det foreløpige regnskapet for Sola kommune viser et netto driftsresultat på 93,9 millioner kroner, som tilsvarer fem prosent av brutto driftsinntekter. Det var opprinnelig budsjettert med et netto driftsresultat på tre prosent.

 • Overskudd på en halv milliard

  Foreløpige tall for 2016 viser at Stavanger kommune har et netto driftsresultat på i underkant av 490 millioner kroner. Det tilsvarer fem prosent av driftsinntektene. Kommunen har klart å spare på flere områder, men den høye arbeidsledigheten har ført til at Nav brukte nesten 40 millioner kroner mer enn planlagt.

 • Overskudd i Strand

  Strand kommune gjør opp regnskapet for 2016 med et rekordstort overskudd. Foreløpige tall viser et netto driftsresultat på 70 millioner kroner, som tilsvarer 7,5 prosent av driftsinntektene. Målet til kommunen var å levere et resultat som tilsvarer tre prosent.

 • Solide tall fra Sandnes kommune

  Sandnes kommune fikk i 2016 et netto driftsresultat på 219 millioner kroner. Det tilsvarer 4,3 prosent av driftsinntektene. Kommunen forklarer resultatet med god økonomistyring, mindre forbruk, og at de har fått inn mer i skatt og flere rammetilskudd enn de hadde budsjettert med.