– En liten bakterie kan velte et stort meieri

Tine sliter fortsatt med å flytte osteproduksjonen fra det gamle til det nye stormeieriet i Kviamarka. Nå får de nok en utsettelse fra Fylkesmannen, for å rydde opp i problemene.

Tine sitt stormeieri på Jæren sliter fortsatt med produsere varemerket sitt, Jarlsberg-osten.

SE VIDEO: Tines stormeieri på Jæren får ikke til Jarlsberg-osten. Den må fortsatt delvis produseres ved meieriet på Nærbø.

– Det er et veldig komplekst anlegg, sier meierisjef for Tine Jæren, Stig Hove.

Siden meieriet åpna i mai 2012, har oppstartsproblemer og ustabile bakterier forsinka deler av produksjonen.

Bakterier skaper problemene

– Osteproduksjonen er en biologisk prosess.Det betyr at alt skal stemme for at produktet skal bli riktig, og det er en utviklingsjobb som tar tid, sier Hove.

Og det er det å få bakterien til å gjøre jobben på riktig måte som tar tid. Selv om de nå har begynt å løse gåten, er det fortsatt litt som gjenstår.

– En liten bakterie kan velte et stort meieri, om ikke bakterien jobber riktig. Heldigvis får vi nå stort sett bakteriene til å gjøre jobben. Derfor er vi nå oppe i 80 prosent av full produksjon, sier meierisjefen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Osteproduksjon i Kviamarka

Det er god plass til ost i modningslageret på stormeieriet i Kviamarka.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Trues med bøter

Problemene på stormeieriet, gjør at Tine har valgt å fortsette produksjonen på det gamle meieriet på Nærbø, som egentlig skulle vært nedlagt.

Dette fører til at utslippene blir for store, og Fylkesmannen har flere ganger sagt klart ifra om at den gamle fabrikken må stenges. Likevel har de valgt å gi Tine nok en utsettelse, denne gang til 31. desember, med å rydde opp i problemene.

– Etter dette risikerer Tine bøter. Dersom de klarer å holde seg under kravene, må de ikke betale, sier assisterende fylkesmiljøvernsjef, Marit Sundvik Bendixen.

Mål om full produksjon til september

Meierisjefen sier at strategien hele tida har vært å ha produksjon ved begge meieriene til de er sikre på at alt stemmer.

– Vi har stor respekt for pålegget fra Fylkesmannen. Vi jobber intensivt for å klare å nå den fristen vi har fått, sier han.

Innen september håper Tine at de kan stenge ned det gamle meieriet, og produsere både ost, smør og prim for fullt i Kviamarka.

– Planen er å være oppe i full produksjon innen 1. september, og det tror vi at skal gå, sier Hove.

Meieriet på Nærbø

Målet er å legge ned produksjonen ved det gamle meieriet på Nærbø innen 1. september.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK