Normal

Skjerper varselet om jordskredfare

Indre strøk av Rogaland kan få 50 til 70 millimeter regn i løpet av 12 timer søndag. Det gjør at NVE understreker faren for jord- og flomskred.

Flaum på Jæren

NVE skjerper varselet om fare for flom- og jordskred. Bildet er fra en tidligere flom på Jæren.

Foto: Magnar Larsen

– Grunnvannstanden er raskt stigende i sørlige deler av varslingsområdet. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt, heter det i varselet fra Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Skredfaren er størst der bygene treffer, og NVE oppfordrer folk til å følge med på værradaren på yr.no. De anbefaler også at folk passer på at dreneringsveier og stikkrenner er rensa.

Mens skredvarselet tidligere gjaldt for Nord-Rogaland, varsler NVE nå også om jord- og flomskredfare for resten av Rogaland grunnet mye regn og regnbyger, selv om nordfylket fortsatt er mest utsatt.

Verst i indre strøk

I Rogaland er det venta mest nedbør i indre strøk, sier meteorolog Arnstein Tjøstheim ved Vervarslinga for Vestlandet.

– Det kan komme 50 til 70 millimeter regn i løpet av 12 timer. Og det vil øke på utover dagen og kvelden. Det er også en god del vind, Sterk kuling nord i fylket, og også kuling i sør, sier han

Tjøstheim minner også om at det er varsla høy vannstand, 40-60 centimeter over tidevannstabellen.

Regn og vind fører foreløpig ikke til problemer på veiene i Rogaland, melder vegtrafikksentralen til Statens vegvesen.