NRK Meny
Normal

Seksåringene blir skånet i lærerstreiken

Årets førsteklassinger blir ikke ramma av høstens storstreik ved skolestart, men dersom streiken blir langvarig vil også de yngste bli berørt.

Førsteklassingene skånes

Denne gjengen gleder seg til skolestart i august. Seksåringene har sine siste dager i Sørnes barnehage i Sola.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Høstens skolestart kan bli kraftig utsatt for mange tusen elever her i landet på grunn av lærerstreiken, men seksåringene som skal ha sin første skoledag vil ikke bli berørt.

– Høstens førsteklassinger bli skjerma i et streikeuttak fra første omgang. Det må vi regulere hvordan vi velger å gjøre uttakene i kommune, sier fylkesleder i Utdanningsforbundet, Gunn Reidun Tednes- Aaserød

– Jeg syns det er et klokt valg å gjøre, med tanke på at det ikke er tredjeparten som skal bli ramma, det er motparten vår KS, legger hun til.

73 prosent av lærerne som stemte ved uravstemmingen stemte nei til avtalen med KS. Dermed blir det lærerstreik.

Professor: – De har forventninger

Ingunn Størksen

Ingunn Størksen er professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger.

Foto: Privat

Professor ved Universitetet i Stavanger, Ingunn Størksen, mener en utsatt skolestart kunne blitt negativt for enkelte av elevene:

– Barn, særlig de som er utrygge, vil ha forutsigbarhet. Når de har fått beskjed om at skolen skal begynne rett etter ferien så er det mange som har forventninger om at det vil skje, sier hun.

Hennes forskning viser at elevene beundrer lærerne og er svært fornøyd med førsteklasselæreren sin.

– Denne personen er svært viktig for de yngste elevene. Og et signal om at læreren ikke kan treffe elevene som planlagt, kunne slått negativt ut. Barn kan ha raske fortolkninger som «Åh, vil de ikke være sammen med meg?», sier hun.

Professoren mener relasjonsarbeidet mellom lærer og elev er svært viktig.

– En god kontakt er en bra inngang til livet i skolen, sier professoren.

Får ikke heltidstilbud på SFO

Utdanningsforbundet kan likevel ikke garantere at seksåringene kan bli skånt i lang tid framover, dersom streiken blir langvarig.

– Det kan være de blir rammet etter noen uker. Jeg ser for meg at innen utgangen av august eller begynnelsen av september vil de bli berørt og få et utvidet SFO-tilbud, sier Tednes-Aaserød.

Og skolefritidsordninga kan bli en redning for mange elever og foreldre til høsten. Tilbudet kan likevel ikke utvides til et heldagstilbud. Det vil være streikebryteri, mener Utdanningsforbundet.

– Vi kan godta at tilbudet blir utvidet noe. Morgen- og ettermiddagstilbud kan for eksempel samles i en bolk på formiddagen, som samlet sett er snakk om fire til fem timer. Det er ikke greit å utvide tilbudet utover det, sier fylkeslederen.