Hopp til innhold

Skal etterforske om flyplassen fikk ulovlig statsstøtte

Avtalen Lufthavnutbygging AS har med Avinor om Haugesund lufthavn, Karmøy, skal undersøkes av ESA. Finner de regelbrudd kan utlandstrafikken ryke.

Haugesund Lufthavn, Karmøy

Haugesund lufthavn skal under lupen, foreløpig kun med en forundersøkelse.

Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

– Vi undersøker nå om det er grunn til å gjøre en formell gransking av om det har blitt gitt ulovlig statsstøtte fra Avinor til Lufthavnutbygging AS, sier direktør for konkurranse- og statsstøtteavdelingen i ESA, Gjermund Mathisen.

EFTAs overvåkningsorgan, ESA skal i første omgang bare gjøre en forundersøkelse, og den er ventet å ta to til tre måneder.

Avviser at avtalen inneholder statsstøtte

Martin Laurhammer

Martin Laurhammer i Lufthavnutbygging AS.

Foto: Arne Gunnar Olsen

– Det ligger ikke noe statsstøttet i denne avtalen, og vi skal ta kontakt med ESA etter påske for å komme med vår redegjørelse. Vi har startet med dokumenteringsarbeidet, og har tro på at vi vil vinne fram, sier Martin Laurhammer i Lufthavnutbygging AS.

Avtalen går ut på at Lufthavnutbygging får en gitt andel av parkerings-- og taxfreeinntektene ved Haugesund lufthavn Karmøy. Disse pengene brukes igjen til markedstiltak for å øke passasjertrafikken. Bakgrunnen for avtalen er at det lokale næringslivet gjennom Lufthavnutbygging AS tidlig på 2000-tallet finansierte en forlengelsen av rullebanen på flyplassen med 400 meter.

Ordføreren avviser statsstøtten

Også ordfører i Haugesund, Petter Steen, er trygg på at avtalen er lovlig.

– Det lå overhodet ingen statsstøtte på bordet da denne regionen la penger på bordet for å forskuttere rullebaneutvidelsen. Tvert imot. Denne regionen har gjort det staten burde ha gjort for lenge siden, nemlig å utvide rullebanene med 400 meter, sier han.

Dersom ESA velger en formell gransking av avtalen er saksbehandlingstiden vanligvis ett år. Et endelig svar kan i verste fall først foreligge sommeren 2016.

Kan i verste fall miste utenlandstrafikken

Om avtalen skulle vise seg å inneholde ulovlig statsstøtte, må Lufthavnutbygging AS tilbakebetale disse pengene, og det kan i verste fall føre til at utenlandsrutene fra Haugesund lufthavn Karmøy er en saga blott.

– Men jeg har stor tro på at dette skal ordne seg. Det verste som kan skje er at vi må tilbakebetale mange titalls millioner kroner. Da vil det meste av utenlandstrafikken måtte stanse, sier Martin Laurhammer i Lufthavnutbygging AS.

– Det beste for flyplassen er å bruke den. Det er ikke noe fare for akutt nedleggelse av ruter, sier han.

Haugesund Lufthavn

Haugesund lufthavn har flere utenlandsruter blant annet med Ryanair.

Foto: haugaland.net