Seksuelle krenkelser blant unge

– Klåing, hetsing og voldtekt er utbredt blant norsk ungdom, sier forsker. I alt 21 prosent av jenter og 9 prosent av gutter har opplevd trakassering i løpet av det siste året, fremgår det av en ny Ungdata-rapport for 2017.